Cuvitru ingår i högkostnadsskyddet

Cuvitru (humant, normalt immunglobulin) för subkutan behandling av immunbrist, ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 16 juni […]Antimicrobial textured surfaces

Specialties: Infectious disease, microbiology & GUM Technology Type: Devices Stage of development: Established Stage of EAA: Assessment in […]

Ultraviolet germicidal irradiation

Specialties: Infectious disease, microbiology & GUM Technology Type: Devices Stage of development: Established Stage of EAA: Assessment in […]