Musikens magiska kraft har tidigt tillskrivits människans historia, den har varit en källa för att blidka gudarna och beveka kroppsligt och själsligt lidande. Men finns det några vetenskapliga belägg för att musiken har positiva effekter på hälsa och välbefinnande? Ja, mycket tyder på att det finns starka samband mellan hälsa och musik. Idag finns en hel del forskning som pekar på samma resultat – när det kommer till musik, välbefinnande och hälsa. Både blodtryck och stressnivåer sänks när vi lyssnar på musik, vilket i förlängningen även stärker immunförsvaret och skyddar oss från att bli sjuka. Musiken ger oss ett välbefinnande dels individuellt, men även den sociala samhörigheten stärks av musiken. Musiken är till skillnad mot andra konstformer kollektiv i sin natur, på ett helt annat sätt än t.ex. litteraturen, måleriet eller fotografiet.

Musiken, platsen och lyssnandet

Var musiken spelas, i vilket sammanhang och på vilken plats, har stor betydelse för hur musiken uppfattas, känns och berör. Även interiören i rummet har stor betydelse för musikupplevelsen och här kan en matta göra underverk för akustiken i rummet. Välbefinnandet är kopplat till rummet och platsen, kort sagt att vi gillar vad vi hör och vad vi ser omkring oss. På vilket sätt musiken intas av våra sinnen har stor betydelse för musikupplevelsen och vårt välbefinnande. Under covid-19-pandemin har detta inte minst blivit aktuellt eftersom de flesta livemusikscenerna varit totalt stängda. Saknaden av att få uppleva musiken tillsammans, på samma ställe och även få den sociala sammanhanget har verkligen varit en förlust under pandemin. Nu hoppas alla musikälskare att pandemin faktiskt går mot sitt slut. Vi behöver verkligen ett nytt år fyllt av glädje, musik och fysiska möten i verkligheten.