Att olika människor gillar olika typer av musik kommer knappast som någon överraskning; redan i unga barnsben kan man se hur vissa låtar och melodier

Att olika människor gillar olika typer av musik kommer knappast som någon överraskning; redan i unga barnsben kan man se hur vissa låtar och melodier påverkar ett barn antingen positivt eller negativt. Det kan antingen handla om olika musikstilar, som till exempel rock eller klassisk musik, eller om tonarter som dur eller moll, eller om rytmer vals eller snabb punk. Smaken är som sagt som baken, och hur man förhåller sig till musik är helt personligt.

Men vad är det som avgör om man gillar en viss typ av musik eller inte? Är det något medfött eller kommer det från föräldrarna? Har det med personlighet att göra? Hur stor roll spelar samhälle och kultur när det kommer till en människas musiksmak?

Vad örat vänjer sig vid

Precis som med mat så handlar mycket om vad örat är vant vid. Om man växer upp med en viss typ av kryddor eller råvaror är det mer troligt att man föredrar dem framför andra, mer exotiska varianter. På liknande vis fungerar det med musik; inom olika kulturer råder vissa skalor och harmonier och där den svenska musiken framförallt bygger ett åtta-nots skala så finns det andra länder där man har tolv eller flera noter. Antalet noter i skalan gör att musiken låter annorlunda och det märkt inte minst när man jämför österländsk med västerländsk musik eller om man jämför modern popmusik med traditionell folkmusik.

Huruvida man gillar främmande musik, utanför den egna kulturens, beror till mångt och mycket om hur äventyrlig och öppen man själv är som individ. Återigen kan man jämföra med smaklökarna; vissa människor vill bara äta den egna, traditionella maten som de alltid ätit medan andra älskar att prova på nya rätter och kulinariska erfarenheter.

Nya influenser

Barnets första kontakt med ny musik kommer ofta i skolåldern då det får träffa andra barn som ibland kommer från andra kulturer eller åtminstone har annan musiksmak än den egna. Det bildas gärna gäng runt en viss typ av musik och unga tonåringar brukar identifiera sig med olika musikstilar och musikattityder. Lite handlar det om mode också: om en idol plötsligt får en jättehit med en viss typ av musik eller skaffar sig en ny frisyr är det inte ovanligt att fansen efterapar denna nya stil.

Med åldern är det närmast oundvikligt att man kommer i kontakt med annan musik än den man är van vid: genom resor, förhållanden och media får man hela tiden höra nya tongångar och medan vissa fastnar går andra förbi helt obemärkta, eller upplevs till och med som avskyvärda. Att tala om rätt eller fel i sammanhanget går dock inte riktigt, lika lite som det går att säga att det är fel att föredra spaghetti framför ris eller äpplen framför päron.