paulm.se – Allt om musik, idoler och kontroverser

År: 2022

#Motiverande musik

Musik, välbefinnande och pandemin

Musikens magiska kraft har tidigt tillskrivits människans historia, den har varit en källa för att blidka gudarna och beveka kroppsligt och själsligt lidande. Men finns det några vetenskapliga belägg för att musiken har positiva effekter på hälsa och välbefinnande? Ja, […]

minimal-lite