Beslut: Förlossningsvården byggs ut


Original post, click here

Enligt prognoserna kommer allt fler barn födas i länet de kommande åren. Därför skapas plats för mer förlossningsvård både vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. I år sker dessutom utbyggnader vid Södersjukhuset och Södertälje sjukhus.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

På kort sikt ska kapaciteten bli större genom en utbyggnad av lokalerna vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Förlossningskapaciteten kan därmed öka successivt från 2018 så att det blir plats för 2500 fler förlossningar jämfört med idag.

S:t Görans sjukhus

Landstingsfullmäktige har sedan tidigare beslutat att skapa förlossningskapacitet på S:t Görans sjukhusområde. Bland annat på grund av överklaganden om bygglov är projektet försenat och enheten väntas öppna 2021. Fullmäktige har nu beslutat att de ytterligare beslut som krävs ska fattas under 2017.

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Till dess att övriga utbyggnader blir färdiga kommer dessutom förlossningsvården vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna utökas med fler normalförlossningar utöver de högspecialiserade förlossningar som bara kommer ske där.

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus flyttar under 2017 in i sina nya lokaler för förlossningsvård och får högre kapacitet än idag.

Södersjukhuset

Södersjukhuset öppnade i början av 2017 en ombyggd förlossningsenhet och har tagit emot ett ökat antal förlossningar under året. Ett arbete pågår för att göra iordning lokaler för att ytterligare öka förlossningarna under 2018.