Beslut: Fler AT- och ST-läkare i Stockholmsvården


Original post, click here

Landstinget planerar även att stärka satsningen på juniora forskartjänster under åren 2018–2021 till att även inkludera personer som har genomgått medellånga vårdutbildningar. Syftet är att främja forskning bland till exempel biomedicinska analytiker och sjuksköterskor.

Ansvaret för AT- och ST-tjänsterna lyfts samtidigt över till hälso- och sjukvårdsnämnden, efter beslut i landstingsfullmäktige den 13-14 juni.