Beslut: 290 miljoner till primärvården


Original post, click here

Från 2017 infördes ett årligt permanent tillskott till primärvården på 140 miljoner kronor, till 2018 utökas tillskottet med ytterligare 150 miljoner. Pengarna ska gå till ytterligare utveckling med bland annat införande av fast läkarkontakt och ett ökat fokus på kontinuitet, tillgänglighet och sjukdomsförebyggande arbete. Beslutet fattades av landstingsfullmäktige idag.