Ambulansens nya IT-system sparar tid


Original post, click here

Ambulanspersonal och patientFRAPP står för framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting och innebär ny utrustning för journaler, kart- och navigationsstöd, monitorering samt EKG. Ambulanspersonalen kan nu ha direktkontakt med akutmottagningar och andra intressenter i realtid från att man är framme hos patienten tills patienten lämnas av. På så sätt blir det lättare att se till att patienten kommer till lämplig vårdgivare samt att rätt vårdinsatser kan förberedas.

– Vi kan redan nu notera positiva resultat. De minskade överlämningstiderna på sjukhus har effektiviserat ambulanssjukvården, antalet pappersutskrifter har minskat betydligt och nya arbetssätt har utvecklats i vården, säger Ann Eva Askensten, avdelningschef för Särskilda vårdfrågor på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Införandet har generellt gått bra även om det förekommit inkörningsproblem. I samband med att allt fler medarbetare började använda utrustningen skarpt så skapade landstinget en struktur där medarbetarna i ambulansverksamheten uppmanades att skicka in förbättringsförslag. Med dessa uppgifter som grund kommer landstinget löpande utveckla systemet.

Under sommaren kommer en större utvärdering av FRAPP-projektet äga rum och den slutgiltiga rapporten ska presenteras i höst. Det genomförs också ett antal forskningsstudier kring införandet av FRAPP.

Fakta:

  • Alla ambulanser (109 st samt två helikoptrar) och akutmottagningar har fått det nya IT-stödet installerat och hittills har drygt 700 medarbetare i ambulansverksamheten och flera tusen medarbetare vid akutsjukhusen fått utbildning i FRAPP.
  • Ambulansverksamheten är den sista vårdgrenen inom landstinget som digitaliserats. Det nya IT-stödet har ersatt äldre journalsystem.
  • Tiden personalen spenderar på sjukhus i samband med överlämnande av patient har minskat kraftigt.
  • Den totala uppdragstiden för prio 1-uppdrag har minskat med i snitt fem minuter (april 2017 jämfört med april 2016).
  • FRAPP har bidragit till minskad pappersanvändning.
  • FRAPP kommer utvärderas i sin helhet under sommaren. Rapport kommer till hösten.