Delar av Danderydsgeriatriken flyttar


Original post, click here

Från och med 10 juli finns de på plan 2 i Hus 60 Paviljongen, med ingång via Hus 42. Telefon- och faxnummer är desamma som tidigare.

Anledningen till flytten är att de nuvarande lokalerna ska rustas upp, som en del i landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården.