Upphandling av öppen- och slutenvård inom internmedicin och kirurgi


Original post, click here

Upphandlingen omfattar medicinsk gastroenterologi och hepatologi, kirurgi, kardiologi och endokrinologi i öppen- och slutenvård med resurser för intensivvård. Den omfattar vård inom dessa områden som idag utförs på Ersta sjukhus.

Vården föreslås upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling och förslaget är att anta en vårdgivare. Inriktningen är att utvärdera både pris och kvalitet. Det kommer att bli möjligt för anbudsgivarna att erbjuda kvalitet utöver den obligatoriska nivån.

Beslut om upphandlingen fattas den 20 juni 2017. Förfrågningsunderlaget beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden senast november 2018 och driftstart är planerad till 1 januari 2019.

Tidigare under våren har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om upphandlingar inom specialiserad öppenvård inom kardiologi, gastroenterologi och kirurgi. Tillsammans med den vård som bedrivs på akutsjukhusen inom dessa specialiteter och den nu föreslagna upphandlingen kommer invånarnas behov att kunna mötas, även när länet växer.