Brist på metenamin


Original post, click here

Metenamin, Hiprex, (20 och 100 tabletter, 1 g) väntas levereras vecka 25. Därefter beräknas tabletterna vara tillgängliga på den svenska marknaden.  

Leveransinformation för Hiprex dospåsar saknas. 

Metenamin används efter urologisk och gynekologisk kirurgi som korttidsterapi i stället för antibiotika och som profylax mot recidiverande urinvägsinfektioner.