Närakut Haga – först ut av de tio nya närakuterna


Original post, click here

Patient med arm i gips

– Tillsammans med husläkarmottagningarna ska de nya närakuterna ta emot många av de personer som idag vänder sig till länets akutmottagningar. Den första nya närakuten, Närakut Haga, öppnar i sommar och övriga nio öppnar under 2018, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Utredning och behandling

1 juni 2017 öppnar Närakut Haga, som finns vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Utredning och behandling ska kunna utföras av till exempel misstänka frakturer, hjärnskakning, sårskador, misstänkt lunginflammation, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem. Till en början tar Närakut Haga emot drop in-besök. Framöver kommer det att vara möjligt att boka tid.

Patientgrupper

Inledningsvis tar Närakut Haga emot patienter som är 18 år och äldre. Idag finns en närakut för barn i anslutning till Närakut Hagas lokaler. Den kommer under 2017 fortsätta ta emot barn i alla åldrar. Patienter kommer att bli hänvisade rätt oavsett vilken vårdmottagning de kommer till. Från och med 2018 upphör närakuten barn och då tar Närakut Haga även emot barn i alla åldrar.

Enhetligt uppdrag för närakuterna

Alla närakuter ska, från och med år 2018 när alla de tio nya närakuterna har öppnat, ha enhetligt uppdrag med samma öppettider, verksamhetsinnehåll och resurser att omhänderta patienter med akuta sjukdomstillstånd.

  • Öppet alla dagar kl. 08.00-22.00
  • Samverkan med akutsjukhus och en geriatrisk klinik
  • Tillgång till röntgen och laboratorium under öppettiden
  • Bemannade med specialister i allmänmedicin och/eller akutläkare samt specialistutbildade sjuksköterskor med kompetens i och erfarenhet av akutsjukvård
  • Möjlighet till konsultationsinsatser från andra specialister
  • Tillgång till ambulansintag
  • Hög barnkompetens och hög kompetens för sjuka äldre

Övriga närakuter öppnar 2018

Övriga nio närakuter öppnar efter årsskiftet och under våren 2018. De kommer att finnas vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södertälje sjukhus, Handens sjukhus, Järva sjukhus, Nacka sjukhus, Löwenströmska sjukhuset (från 2019 vid Sollentuna sjukhus), Danderyds sjukhus, Rosenlunds sjukhus mitt emot Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus.

Fler och tydliga nivåer för akutvården

De nya närakuterna är en del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. En av delarna i planen är att skapa fler och tydliga nivåer för akutvården för att underlätta för både patienter och vårdgivare. Målet är ett ge patienten ett akut omhändertagande med rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tid anpassat till de hälso- och sjukvårdsbehov som patienten har.

Publicerad 10 mars, 2017