Nya rutiner för hjälpmedel för infusion och inhalation av läkemedel


Original post, click here

Det innebär att dessa hjälpmedel inte längre kan förskrivas inom läkemedelsförmånen. Medicinteknisk apparatur i hemmet, som är en del av Hjälpmedel Stockholm, övertar då ansvaret för upphandling, inköp, samt leverans av dessa infusionspumpar och nebulisatorer. Detta gäller även eventuella reparationer samt tillbehör till nebulisatorer som tidigare hanterats via apotek.

Läs mer om de nya förskrivningsrutinerna på Hjälpmedelsguiden på Vårdgivarguiden: