Riktlinje för heparininfusion vid venös tromboembolism


Original post, click here

Gemensamt PM inom Stockholms läns landsting med anledning av ny reagens för APT-tid på Karolinska universitetslaboratoriet.

Läs dokumentet » 

Dokumentet har granskats av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för plasma och vissa antitrombotiska läkemedel.