Större risk att insjukna i schizofreni för utrikesfödda


Original post, click here

Personer som har invandrat till Sverige löper större risk att insjukna i schizofreni än personer födda i Sverige. Socialstyrelsen kan också konstatera att många av dessa personer saknar läkemedelsbehandling, framför allt utrikesfödda män med schizofreni.