Socialstyrelsen beslutar om reglerna för bemanning i demensomsorgen


Original post, click here

Gång på gång upptäcks allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen genom inspektioner och anmälningar. Äldre med demens lämnas utan tillsyn nattetid och personalen räcker inte till. I dag publicerar Socialstyrelsen nya regler om bemanning på äldreboenden där det bor demenssjuka. Behoven ska styra vilken omsorg de får.