Förebygga frakturer kan spara 200 miljoner kronor


Original post, click here

Med rätt diagnostik och behandling kan sjukvården förebygga många fler frakturer skriver Socialstyrelsen i nya Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Det skulle både minska människors lidande och spara in på sjukvårdens kostnader.