Fler personer med diabetes riskerar svåra komplikationer


Original post, click here

Andelen personer med diabetes som har farligt höga HbA1c-värden – blodsockervärden – har ökat de senaste åren. Det finns även stora skillnader mellan landstingen när det gäller fotamputationer och vissa landsting måste se över sina rutiner för att minska antalet, anser Socialstyrelsen som har utvärderat den svenska diabetesvården.