Stora regionala skillnader i väntetider för cancerpatienter


Original post, click here

Det finns stora regionala skillnader i väntetid inom cancervården. Det visar Socialstyrelsens nya rapport Väntetider inom cancervården – från remiss till behandlingsstart. Den visar även på behovet av data som gör det möjligt att följa ett och samma vårdförlopp även om vården delvis sker över landstingsgränserna.