Skillnader inom cancersjukvården


Original post, click here

Kvaliteten på svensk cancersjukvård varierar både inom och mellan landstingen. Det framkommer i den första öppna, samlade jämförelsen av bland annat medicinska resultat och väntetider för tio vanligt förekommande cancersjukdomar i Sverige.