Strokepatienter får inte vård i rimlig tid


Original post, click here

En patient som drabbas av en liten stroke till följd av förträngningar i halskärlen bör opereras inom 14 dagar efter symptom. Bara hälften av landstingen klarar detta, visar en nationell utvärdering från Socialstyrelsen.