Nya riktlinjer för lungcancervården


Original post, click here

Socialstyrelsen publicerar nationella riktlinjer för lungcancervården och tar där upp diagnostiska metoder och behandlingar som sjukvården borde erbjuda alla patienter.
De nationella riktlinjerna ska bidra till att lungcancervården blir mer jämlik.