Bättre munhälsa för pengarna med nya riktlinjer


Original post, click here

Nu kan tandvården bli effektivare och patienterna kan förvänta sig bättre tandvård oavsett var i landet man bor. Socialstyrelsen publicerar idag för första gången Nationella riktlinjer för vuxentandvården.