Diabetesvården bör undvika vissa behandlingar


Original post, click here

Idag publicerar Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Riktlinjerna innehåller 185 rekommendationer. Det handlar om åtgärder som diabetesvården både bör satsa mer på, men också sådana som bör undvikas och utmönstras.