Förfrågningsunderlag för vårdval klinisk fysiologi


Original post, click here

Vårdvalet för klinisk fysiologi ingår i medicinsk service och riktar sig till remittenter utanför akutsjukhusen. Undersökningarna utgår från funktions- och bildgivande metoder och är i huvudsak inriktade på hjärta, blodkärl, lungor, mag-tarmkanal och njurar. Akutsjukhusen ansvarar själva för sitt behov av klinisk fysiologi.

Utbildning av ST-läkare och biomedicinska analytiker

I förfrågningsunderlaget ställs bland annat tydliga krav på remisstider, minst två läkare per klinik och kvalitetsackreditering. I linje med Framtidsplanens fokus på kompetensförsörjning kommer det att finnas en särskild ersättning för utbildning av ST-läkare och introduktion av nyutbildade biomedicinska analytiker.

Driftstart för vårdval klinisk fysiologi är den 1 januari 2018.