Breddad målgrupp i vårdvalet intensivträning för personer med rörelsenedsättning


Original post, click here

Några av förändringarna är att målgruppen utökas till att omfatta även vuxna och målgruppen barn breddas till att gälla barn med medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada. Nytt är också att alla vårdgivare ska ha tillgång till bassäng och att vuxna även får tillgång till träningsmetoden konduktiv pedagogik.

Rehab Station Stockholm i Solna som idag har avtalet för intensivträning för vuxna har möjlighet att på egen begäran avsluta sitt avtal och ansluta sig ansluta sig till vårdvalet.

Förändringarna inom vårdvalet börjar gälla 1 oktober 2017.