Idag öppnar fler mottagningar på Nya Södertälje sjukhus


Original post, click here

I slutet av juni öppnar också barn- och ungdomsmottagningen i nya lokaler. Årets inflyttningar avslutas i augusti och september då akutmottagningen, BB/förlossning, operations- och intensivvårdsavdelningen samt medicin- och geriatrikmottagningen öppnar i nya lokaler.

Utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus

Ny- och ombyggnationerna av sjukhuset, som pågår fram till 2018, innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus med ökade möjligheter att uppfylla invånarnas framtida behov av vård. Ny- och ombyggnationerna ingår i Framtidsplanen där landstinget genomför en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården för att möta framtidens vårdbehov. Nya Södertälje sjukhus får när det är färdigt 120 nya enkelrum och en utrymmesmässig kapacitet för 2 000 nya vårdtillfällen och 7 500 fler akuta besök. Sjukhuset får en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet.

Läs mer och följ inflyttningen på

Läs mer om framtidens hälso- och sjukvård på