Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel övergår till egen regi


Original post, click here

Avtalet om att förse de patienter som behöver förbrukningshjälpmedel i länet upphör den sista maj 2018. Utifrån tidigare beslut i hälso-och sjukvårdsnämnden föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen att hanteringen av förbrukningshjälpmedel ska bedrivas av landstingets egen verksamhet SLSO.

Förbrukningshjälpmedlen omfattar fem områden: inkontinenshjälpmedel, testmaterial för diabetes, näring, förbands- och sårvårdsmaterial och kompressionsmaterial. Nu påbörjas arbetet på hälso- och sjukvårdsförvaltningen med att ta fram ett avtal som reglerar ekonomiska ramar och verksamhetens innehåll. Intresse- och patientorganisationer samt pensionärsorganisationer kommer att bjudas in som referensgrupp vid utarbetandet av avtalet och även kontinuerligt under avtalsperioden.

Förvaltningen bedömer att mängden hjälpmedel som beställs kommer att öka och kostnaderna för uppdraget förväntas inte understiga dagens avtalsnivå.

SLSO tar över hjälpmedelsverksamheten för förbrukningshjälpmedel från och med 1 juni 2018.