Fem sjuktransportenheter igång under sommaren


Original post, click here

Ambulanspersonal-Sjuktransporterna har blivit en viktig förstärkning till ambulansverksamheten eftersom de kan bokas även för patienter som behöver vård eller övervakning under transporten. En viktig fördel är att sjuktransporterna kan planeras, vilket innebär att patienten slipper vänta på att ambulansen ska kunna komma mellan andra mer akuta uppdrag. En annan fördel är att sjuktransporterna kan bokas via webb-portal vilket gör att vårdpersonalen inte behöver sitta i telefonkö för att boka. Färre patienter behöver också vara kvar på en vårdplats eller akutmottagning i väntan på att bli hämtade, säger Johan Bratt, chefläkare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Sjuktransportenheterna är till för patienter med stabila vitala parametrar med låg risk för försämring. De är i drift vardagar klockan 9-20. En sjuktransportenhet är i drift helger klockan 9-17.

Är patienten instabil ska transporten utföras av en förbeställd ambulans eller intensivvårdsambulans. För utomlänstransporter finns det två ambulanser och en sjuktransportenhet. De är i drift dygnet runt. Behöver patienten transport utan vårdbehov ska en liggande persontransport beställas.

Beställning av transporter

Beställning av transporter med vårdbehov görs på en webbportal eller per telefon. Bedömning av vilken transport som är mest lämplig för patienten avgörs av SOS Alarm. All information om beställning av de olika transporterna finns på länk nedan.

En sjuktransportenhet eller en ej akut ambulanstransport kan behövas när patientens tillstånd kräver medicinsk övervakning, medicinsk utrustning och/eller vård under transporten.